వ్యవసాయం

ప్రభుత్వానికి అమృత్‌కాల్ వ్యవసాయ విధానం అందజేయబడింది

చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ‘గోవా రాష్ట్ర అమృత్‌కాల్ వ్యవసాయ విధానం 2024’ గురువారం ప్రభుత్వానికి ఆమోదం కోసం సమర్పించబడింది. ఈ విధాన పత్రంలో 150 పేజీలు…

ధాన్య బట్టితో సంబంధించిన రైతుల చిన్న పరిస్థితులు మరియు నిర్ణయాలు

అన్ని మొదటిగా, ధాన్య బట్టితో సంబంధించిన ప్రారంభిక వార్తలు వచ్చినవి. గిట్టుబాటు ధరలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో, దళారులు నిర్ణయించిందే ధర అంతా అవగాహన పొందింది. ధాన్యానికి…